Sverige kommer att erkänna folkmordet på assyrier från 1915. Det är i varje fall oppositionen överens om. Men då måste man först vinna höstens riksdagsval.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lovar nu att erkänna Seyfo om de vinner valet till hösten. I den gemensamma skriften, ”En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder”, skriver parterna att de är oroliga över Turkiets oförmåga att göra upp med sin egen historia.

Partierna kommer visserligen att tydligt stödja Turkiets rätt att bli medlem i EU, men först efter att landet uppfyller Köpenhamnskriterierna. De rödgröna menar att medlemskapsförhandlingarna måste kombineras medtydliga krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras för de etniska och religiösa minoriteterna.

I slutet skriver partierna följande: ”En rödgrön regering kommer att erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontier med flera.”

Det här är en positiv utveckling på den tyngsta frågan för det assyriska folket och det kan bli så att erkännande till och med kommer innan valet. Redan den 11 mars kommer en motion om erkännande upp vid Sveriges riksdag. Då socialdemokraternas kongress redan i november förra året erkände folkmordet förväntas ett tydligt bifall för motionen.

Artikeln uppdaterades 02-03-10