Under söndagen uppmärksammades att Gebrail Mosuhe, generalsekreterare för Assyriska Demokratiska Organisationen har suttit fängslad ett helt år av den syriska regimen.

Årsdagen av Gebrail Moushes fängslande uppmärksammades av assyrier i flera länder. Manifestationer hölls i Sverige, Tyskland, Österrike och Holland. I Sverige samlades ett tiotal aktivister på Sergelstorg i centrala Stockholm under söndagen. 

Moushe har suttit fängslad sedan den 19 december 2013 och anhöriga har fått besöka honom endast en gång. Som generalsekreterare för Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) förde han en civil kamp för mänskliga rättigheter i Syrien. Amnesty International har adopterat honom som samvetsfånge och en kampanj har sjösatts för att uppmana regimen i Damaskus att frige honom.

Sedan den 25 juli 2014 sitter även Samir Ibrahim, medlem i ADO:s centralkommittée fängslad i Syrien.