Vi bör bejaka nya demokratiska strukturer och röra oss från de enpartisystem som är förhärskande i området vi kommer från, menar insändarskribenten Hammurabi Barasmar.

Kära Hujådåläsare, jag vill börja med att tacka alla som har reagerat på min förra insändare. Genom era kommentarer har ni visat att ni är aktiva samhällsmänniskor. Jag själv uppskattar alla samhällsinsatser stora som små. Vi kan vara aktiva samhällsmänniskor på olika sätt. Att läsa massmedia och att dessutom anstränga sig för att hitta det som handlar om vårt folk betyder att man inte är passiv åskådare.

 Bland kommentarerna fanns de som höll med mig, de som kritiserade och de som ville att jag borde ha varit mer tydlig i mitt inlägg. Därför vill jag här genom ledtrådar försöka underlätta för dem som inte har helt uppfattat innehållet i min förra insändare, utan att peka ut någon individ eller organisation vid namn.

 Jag har varit aktiv föreningsmänniska under hela min vistelse i Sverige och har alltid haft uppdrag i styrelserna för vårt folks institutioner, men också de svenska. Tyvärr måste jag säga att jag under dessa år har sett konflikter med handgemäng mellan föreningsmedlemmar (assyrier) på grund av inblandning utifrån, nämligen av en  politisk organisation tillhörande vårt folk. Dessvärre motarbetades de medlemmar som inte var lojala med denna organisation, vilket ledde till att många aktiva föreningsmänniskor bland vårt folk har blivit antingen passiva eller antiassyrier.  

 Enligt min mening bör vi ibland vara självkritiska, men också erkänna att vårt folk är influerat av de odemokratiska samhällssystemen i Mellanöstern vi har utvandrat ifrån. För att vi skall kunna bli av med de negativa och påtvingade kulturinslagen bör vårt folk i diasporan ta emot det positiva ifrån våra nya samhällen, i synnerhet demokratin.

 Ett enpartisystem i Öststaterna ledde till passivitet hos medborgarna och stagnation i samhällena, vilket ledde till kollaps. Även i Sydamerika och i den så kallade Arabvärlden hade ett enpartisystem lett till stagnation och fattigdom tills människorna i dessa samhällen fick nog och gjorde uppror, vilket fortfarande pågår på vissa ställen. Tack och lov för att tiden för enpartisystem är på väg att rinna ut världen över och förhoppningsvis även hos vårt folk.

Hammurabi BarAsmar