I samband med Internets intåg har möjligheterna till att marknadsföra exempelvis sitt företag ökat betydligt. För att hjälpa ett företag att synas mer, samtidigt som Assyrier Utan Gränser (AUG) drar fördel av detta, erbjuder AUG sedan en tid tillbaka företag att exponeras på föreningens hemsida.

Det hela fungerar som så att det på startsidan av AUGs hemsida finns en ruta som heter Ett klick för assyrierna. För varje klick med datormusen man gör på rutan så betalar AUGs sponsorer en ekonomisk summa, i gengäld mot att man får synas på hemsidan.

Detta är naturligtvis helt gratis för Dig som klickar, vilket innebär att Du som privatperson på ett mycket enkelt sätt kan stödja AUGs arbete för att hjälpa assyrierna i Mellanöstern. Du har möjlighet att klicka en (1) gång per dag, så titta gärna till hemsidan varje dag.

Börja klicka redan idag!

Assyrier utan gränser