Omkring 800 personer slöt upp på begravningsceremonin i Olaus Petri kyrka i Örebro för att ta ett sista farväl av Fuat Deniz. Det blev en fin och minnesvärd ceremoni med urkristna ritualer blandat med tal, sånger och musikspel.

Begravningsceremonin började klockan 12.00 men långt innan dess hade kyrkan fyllts upp av släkt, vänner, kolleger och andra. Landshövdingen för Örebro Sören Gunnarsson och Örebro universitets rektor Janerik Gidlund närvarade även de. Det fanns sittplatser för 600 personer vilket gjorde att många blev stående i entrén och utanför kyrkan. För de som stod utanför hade man ordnat högtalare så att även de kunde följa ceremonin.   

Olaus Petri kyrkas kyrkoherde Björn Swärd ledde begravningsgudstjänsten. De två syrisk-ortodoxa biskoparna i Sverige med ett stort antal präster från olika delar av landet ledde begravningsliturgin enligt den syrisk-ortodoxa kyrkans traditioner och ritualer. Biskop Abdullahad Gallo Shabo höll ett längre tal på engelska. Assyriska Demokratiska Organisationens ordförande Sait Yildiz höll ett personligt tal om Fuat Deniz där han framhöll hans insatser för assyrierna. Fuat Deniz kollega Mats Lindberg från Örebro universitet och Fuats nära vän Tomas Harila levererade även de personliga tal.

Biskop Shabo håller ett känsloladdat tal på engelska. [Foto: esamedia.se] 

Med sin vackra stämma sjöng Elisabeth Nison en kyrkohymn på assyriska och Maria Johansson fyllde kyrkan med sin fantastiska sångröst. Ceremonin avslutades med flöjtspel av den bortgångne Fuat Deniz pappa, Murat Deniz som inte lämnade någon oberörd.

Drygt två timmar höll begravningsgudstjänsten på. Jordfästningen ägde rum i Längbro och efteråt var det samling till minnesstund på Örebro universitet. Där bjöds besökarna på mat och även här hölls några tal av Andreas Deniz, bror till Fuat Deniz, Assyriska Riksförbundets ordförande Rachel Hadodo, Zeki Bisso, ordförande för Assyriska Ungdomsförbundet under mitten av 80-talet då även Fuat Deniz var aktiv i förbundet och Sadik Duzgun, morbror till Fuat Deniz.

Då begravningen föll 40 dagar efter att Fuat Deniz gick bort hölls vid 18-tiden en minnesbön i Brickebergskyrkan så som brukligt enligt assyrisk tradition. Hela dagen var ett värdigt farväl av den store humanisten Fuat Deniz.