Assyriska riksförbundet i Sverige, Svenska Kommittén för Assyrier och Klara Kyrkan arrangerar tillsammans en eukemenisk solidaritetsmässa för de kristna assyrierna i Irak.

På senare tid har en våg av systematiskt våld och terror drabbat den assyriska minoriteten i Irak i syfte att utrota kristenheten i landet.

Soliditetsmässan arrangeras för att visa solidaritet med assyrierna i Irak och ta avstånd från terror. Den kommer att äga rum tisdagen den 23 mars i Klara kyrkan i centrala Stockholm, belägen på Klara Östra Kyrkogatan 7, med start kl. 18:00. 

Kontaktinfo ARS: Sait Yildiz 0707-964928
Kontaktinfo SKA: Margareta Wiklund 0735-866107