Assyriska riksförbundets kansli får ett tillskott på tre heltidstjänster och mer än fördubblar sin arbetsstyrka.

Medan många verksamheter har fått skala ner eller stanna upp på grund av Corona-pandemin har Assyriska riksförbundet kunnat skala upp och stärka sin organisation.

Under maj månad mer än fördubblades arbetsstyrkan på förbundskansliet i Södertälje från en heltidstjänst till totalt fyra. Det kommer att innebära en högre takt och större kapacitet att prioritera sådant som organisationen inte har hunnit med tidigare.

Under samma månad lämnade förbundet även in en projektansökan med en beräknad budget på en miljon kronor och man hoppas kunna ansöka om fler projekt innan årets slut.

Årets första halva har även inneburit ett ökat anslag från MUCF, ökade medlemsintäkter och andra delar av den interna förbundsorganisationen som har utvecklats på ett tillfredsställande sätt.

”Vi har en positiv utveckling och arbetar på att fullfölja våra handlingsplaner, det mesta pekar uppåt just nu även om en del skjuts framåt på grund av pandemin, kommenterar Kara Hermez, förbundsstyrelsens ordförande och riktar ett tack till medlemmarna: ”Stödet från våra medlemmar och medlemsföreningar ger oss en grundtrygghet och den arbetsro vi behöver för att stärka och utveckla verksamheten”, säger hon.