Vi har tidigare rapporterat om det brutala mordet på Isoh Majeed Hedaya i den kurdiskt dominerade delen av Irak. Nu har holländske EU-parlamentarikern, Albert Jan Maat, engagerat sig i mordet och ställt två frågor till Europakommissionen angående assyriernas utsatta situation i Irak.

Albert Jan Maat, som representerar holländska kristdemokraterna har fördömt mordet och ställt två  frågor till Europakommissionen angående mordet och behovet av ett erkännande av den assyriska frågan i Irak.

– Detta mord är endast ett av många försök att förtrycka den assyriska minoriteten i Irak. Det internationella samfundet borde ingripa mot detta våld mot mänskliga rättigheter och frihet till självstyre, deklarerade Maat direkt efter mordet.

Nedanstående är en direkt översättning av Albert Jan Maats rapport till Europakommissionen:

Förra veckan blev Isoh Majeed Hedaya, ordförande för den assyriska organisationen ”Syriac Independent Unified Movement” (SIUM), brutalt mördad i den kurdiskt dominerade delen av Irak. Mordet ett påtagligt bevis på återkommande orättvisor. Under de senaste månaderna har den assyriska kristna minoriteten i Irak utsatts för en våldsvåg. Halshuggningar, korsfästelser, förtryck och besvärligheter är dagliga händelser för de assyriska kristna i Irak.

Fråga: Vad för slags information har kommissionen angående den nuvarande situationen för de assyriska kristna i Irak och vilka åtgärder kommer kommittén att åta sig för att göra påtryckningar mot den irakiska regeringen för att skydda denna minoritet?

Den 31 oktober detta år (2006) krävde Hedaya från centralregeringen en autonom region för assyrierna i de fyra distrikten runt Nineves slätter. Demografiskt är Nineves slätter dominerade av assyrier och borde bli berättigade en långtgående autonomi, enligt den irakiska konstitutionen.

Fråga: Vad är Europakommissionens ståndpunkt gentemot assyriernas krav för en autonom region och hur borde den irakiska regeringen ta itu med denna begäran, enligt Europakommissionen?