Irakiska ministerrådet godkände idag att Nineveh-slätten blir en egen provins i Irak. För att bli verklighet måste ministerrådets beslut godkännas av det irakiska parlamentet.

Irak ser ut att få flera nya provinser. I beslutet från ministerrådet idag föreslås att Tuzkhurmatu, Halabja, Nineveh-slätten och Falluja bli nya provinser. Beslutet måste dock godkännas av parlamentet innan det blir verklighet. Det är i nuläget oklart när parlamentet kommer att rösta om ministerrådets förslag. 

Vid ett slutgiltigt godkännande från parlamentet kommer Irak att få 22 provinser mot dagens arton. Beslutet kan också bli historiskt för assyrierna i landet som utgör en knapp majoritet på Nineveh-slätten. Det skulle innebära att assyrierna i Irak som lever på Nineveh-slätten blir självstyrande i många frågor. Det skulle ge folkgruppen större möjligheter att påverka sin framtid i landet. 

Assyriska grupper har sedan Irak-kriget år 2003 arbetat för att Nineveh-slätten ska skiljas från Nineveh-provinsen och bli en egen provins. 

Hujdådå fortsätter bevaka frågan och uppdatera när ny information blir tillänglig.