Statsminister Stefan Löfven träffade assyriska företrädare under sitt besök till Irak nyligen. Mötet anordnades genom den svenska ambassaden i Bagdad och tog upp minoriteternas situation.

Mötet med de assyriska representanterna ägde rum i Arbil under tisdagen och var ordnat av den svenska ambassaden i Irak och dess sektion i Arbil. Diskussionerna med den svenska statsministern kretsade kring assyriernas situation i Irak med fokus på Nineveslättens framtid.

Statsministern betonade vikten av att minoriteterna inkluderas i beslutsfattandet och får skydd samt att de tillåts återvända till sina områden.

Statsministerns möte med assyrierna liknar det som den svenska utrikesministern hade under sitt senaste besök till Norra Irak. Margot Wallström träffade assyriska representanter den tredje november i fjol som Hujådå rapporterade om.