Hela Nineveslätten har befriats från ISIS meddelar irakisk och internationell press under senaste dagarna. Offensiven inne i Mosul går dock sakta och är mycket blodig.

Under förra veckan kom uppgifter i irakisk och internationell media om att hela Nineveslätten befriats från ISIS grepp. Lokala källor tillbakavisade dock uppgifterna och menade att staden Tell Keif som ligger cirka åtta kilometer från Mosul ännu inte hade befriats. Det står dock klart att i stort sett alla samhällen på Nineveslätten har befriats och även betydande delar av Mosul.

Offensiven inne i Mosul går dock trögare än vad många hade hoppats. ISIS använder sig av en gerillastrategi som går ut på att små enheter på femtio personer gömmer sig i tunnlar och kommer upp för en intensiv strid för att kort därefter avlösas av nästa grupp. Antalet stupade irakiska soldater uppges vara stort, likaså antalet civila dödsoffer.

Bedömare tror nu att Mosul kan vara helt återtaget i mars nästa år om den nuvarande takten håller i sig. Det är betydligt senare än vad irakierna själva hade förhoppningar om.

Att Nineveslätten befriats innebär samtidigt att livet sakta har börjat återvända i de assyriska byarna och städerna. Röjning av gator och torg pågår på flera håll liksom en del återbyggnadsarbete. Assyrier som varit borta från sina hem under mer än två år har för första gången kunnat besöka sina hem.

Den politiska debatten om Nineveslättens framtid kommer nu att intensifieras i Irak men även utanför landet. Assyrierna hoppas på att området får provinsstatus och därmed lokal bestämmanderätt.