Den 5 februari 1930, alltså för 77 år sedan, dog vår nationalhjälte Naum Faik i New Jersey, USA. Och varje år vid den här tiden firar vi hans minne runtom i världen, så även i Sverige. Vid Naum Faik-dagen brukar vi i regel få höra vad andra sagt om honom och hans gärningar. Men här ska vi få höra vad han själv sade om nationens andra hjältar.

När jag idag bläddrade i tidskriften Beth Nahrin som Faik började ge ut 1916, ett par år efter att han utvandrade till USA, fastnade jag för en artikel som Naum Faik skrev om mordet på den assyriske patriarken Mar Shamoun, befälhavaren för de assyriska styrkorna vid första världskriget, som sköts ihjäl den 16 mars 1918 i ett bakhåll på order av den kurdiske Agha Simko i byn Kohin Shahir, som gäst i Simkos eget hem.

Naum Faik, som den genuine patriot han var, tog emot nyheten om mordet med stor sorg. Han åkte tillsammans med den lokale prästen khouri Johanon till S:t James katedralen i staden Yankers. Där hölls en minnesgudstjänst till den mördade ledarens ära och Naum Faik som var inbjuden av den mördade patriarkens representant Paulos Shamoun, läste följande dikt om mordet på Mar Shamoun:

Idag föll han, assyriernas hjälte
Jorden begråter hans sorgliga fall
Ögonen fulla av tårar, hjärtat tyngt av ändlös sorg
Ondskans barn förrådde katolikos Mar Shamoun

Vilken tragisk nyhet som når våra öron
De onda har mördat vår ärade fader i ett svek
Är det en inbillning som vi ser?
Eller en dröm som skapar oro i vårt lugna sinne?

Ja, vi läser i tidningarna att kurderna har mördat Mar Shamoun
Våra ögon förmörkas, våra känslor rörs upp
Fy för dessa förtryckare, de återgäldar grannsämjan med ondska
De möter oss med svärdet istället för fred och tacksamhet

Herden är slagen och hjorden är splittrad
Tanken på denna tragiska nyhet lämnar oss inte i fred
Jorden skakar, himlen upprörs över denna nyhet
Kyrkans huvud mördad idag av de fördömdas svärd

Han var hjältemodig krigare och god herde
Som gav sitt liv åt sin hjord med stor glädje
Han visade sig som hjältemodig i detta krig
Och för sitt fosterland trotsade han döden, vilken bedrift!

Han offrade sitt liv åt sin nation
Han statuerade exempel med sitt hjältemod
Alla i himlen och på jorden begråter honom
Att de gudlösa har mördat Mar Shamoun i förräderi

O assyrier, sörj och begråt att vår ledare är fallen!
Att vår sol har gått ner i det kurdiska mörkret
Hur länge till ska dessa hedningar trampa ner vår helgedom?
Och öka vår redan stora utsatthet med ännu mer sorg

O assyrier, fäll tårarna, vår krona har fallit!
Vårt ljus är släckt, vår morgon är grumlad
Med mordet på honom smakar vi åter på bitterheten
Vårt folk förtrycks, fördrivs och vårt hem raseras

Ditt dödsbud drog idag sorg över världen
Detta sorgebesked kommer vi aldrig att glömma
Sorg och förstämning har din frånvaro skapat
Må ditt minne för alltid förbli i våra hjärtan

I och med din död iklär sig assyriskheten sorgens färger
För oss är mordet ett slag som saknar botemedel
Om kurdiskheten firar din död idag
Kommer herren med sin rättvisa att utkräva ansvar för ditt spillda blod.

Naum Faik i mars 1918 – [fritt översatt av Augin Kurt]