Efter ökad upptrappning av våldet i Irak har nu det assyriska partiet, Assyrian Unversal Alliance, skickat ett brev till FN i hopp om att få skydd. En serie mord på assyrier i Mosul utlöste stora oroligheter i staden. Nu har tusen familjer tvingats fly från våldet i Mosul.

Den irakiska regeringen kallade under måndagen in en massiv polisstyrka för att hindra massflykten av assyrier. Över tusen assyriska familjer har tvingats att ta skydd i kristna byar i Nineveh-slätten. De kristna familjerna har blivit lovade skydd av den irakiske premiärministern, Nour al-Maliki.

Välgörenhetsföreningen, Assyrier utan gränser, rapporterar om att förutom de tusen familjer som nu bor i kyrkor och kloster, kan de inte riktigt veta hur många som flytt till grottor eller lador i stadens utkanter. – Bara den här månaden har tretton kristna påträffats döda i och runtom staden Mosul, säger Cristina Chamoun till TT.

Attackerna verkar vara anknutna till den islamistiska extremistgruppen, al-Qaida, som tros ha sitt sista fäste i Mosul. Dock är det hittills ingen specifik grupp som tagit på sig skulden till trakasserierna. Bland annat har en irakisk riksdagsman anklagat kurdiska myndigheter för att regissera attackerna mot assyrier i syfte att driva ut assyrierna och att ändra den demografiska balansen till kurdisk fördel.

Av de flyktingar som lämnar Irak är de kristna överrepresenterade. Den kristna befolkningen, åttahundratusen invånare, vid tidpunkten för den amerikanska invasionen, tros ha minskat till en tredjedel. I Bagdad finns knappt några kristna kvar. De flesta flydde till just Mosul och till norra Irak. Nu är familjerna inte säkra ens i de områdena.

Assyrian Universal Alliance har skickat ett brev till FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, där partiet förklarar det allvarliga i situationen. Partiet vill att FN skyddar assyrierna i Iraq. Dessutom vill partiet ha hjälp att etablera en egen säkerhets- och polisstyrka som kan skydda assyriska områden från bland annat terroristattacker.

Läs hela brevet till FN
Läs även Nuri Kinos ”Början på slutet i Mosul”