Assyriska kvinnoförbundet skall i tre etapper utbilda femton personer i hur man bäst driver lobby-verksamhet. Första etappen är avklarad och verkar ha gett ett gott intryck. ”Utbildningen uppfyllde mina förväntningar och jag ser redan fram emot nästa tillfälle”, säger Sargon Maraha, som var en av dem som nappade på kursen.

För drygt en månad sedan gick Assyriska Kvinnoförbundet ut med en liten notis på AUF:s hemsida med rubriken ”Gör det assyriska folkets röst hörd”. Snabbt insåg jag att artikeln innehöll ett budskap som riktade sig till mig och mina intressen. I annonsen erbjöd Assyriska kvinnoförbundet femton personer en unik utbildning inom området lobbying, påverkan och kommunikation. Syftet med utbildningen, som är uppdelad i tre delar varav den första är avklarad, är att utbilda deltagarna till hur man kan göra för att föra opinionsbildning mot makthavare och allmänheten i frågor som rör assyrierna 

Målet är att ge assyrier med intresse för den assyriska frågan en möjlighet till att göra det assyriska folkets röst hörd på nationell och internationell nivå. Och den enklaste metoden att gå tillväga är just lobbying, även om det kräver ett stort engagemang och en målmedveten plan. Vad är då lobbying? För att kort beskriva detta område kan man säga att lobbying går ut på att göra ett särintresse till ett allmänt intresse. Att kunna få ens eget intresse till att bli något som en stor del av samhället stödjer. Vem ska man då lobba till? Naturligast är att vända sig till dem som styr och ställer i samhället; lokala politiker, riksdagen, massmedia, inflytelserika organisationer med flera.

Idag har vi många duktiga politiker och journalister som alla på sitt sätt arbetar för den assyriska frågan i Sverige och i världen. Dock saknas det fortfarande en organiserad assyrisk lobbyverksamhet vars röst skulle kunna ge ett betydligt större eko bland världens makthavare än en enskild persons engagemang.

Den första delkursen är alltså avklarad och med distans till det hela kan jag belåtet konstatera att utbildningen uppfyllde mina förväntningar. Härmed vill jag rikta ett stort tack till utbildaren Kristina Börjeson som med glimten i ögat undervisade och inspirerade deltagarna.

Med stor entusiasm och nya förväntningar ser jag fram emot nästa utbildning som är spikad till den 19 januari 2008. Även Assyriska fotbollsförening ska ha ett tack för att vi fått möjligheten att vistas i deras lokaler.