En finsk förening, Finand-Assyrien föreningen, har skrivit en resolution om situationen för assyrierna i Irak. Resolutionen har skickats till Finlands utrikesminister, EU-parlamentariker och media.

I resolutionen vädjar föreningen till Finlands utrikesminister och europaparlamentariker att de inom EU kraftigt skulle ta ställning för Iraks assyrier. ”Budskapet till Iraks regering bör vara att landets kristna ursprungsbefolkning måste skyddas från våld och att minoriteterna bör garanteras en tillräcklig politisk representation.” skriver föreningen.

Ordförande för Finland-Assyrien föreningen är samhällsdebattören Svante Lundgren, som är har ett stort intresse för assyriernas situation i Irak.

Läs resolutionen i sin helhet.