Den ökande oroligheten i sydöstra Turkiet har fått alltfler assyrier att börja fundera på att bli byvakter och skydda sina områden med vapen i hand. Men frågan är känslig och kontroversiell.

Den terrorstämplade kurdiska rörelsen PKK har sedan 80-talet fört ett gerillakrig mot den turkiska staten. Kriget har skördat många dödsoffer och pågår åter för fullt efter flera års vapenvila.

Assyrierna drabbades många gånger mycket hårt av striderna och dessa utgör en stor anledning till den stora utflytten av assyrier från Turabdin-området. Den kurdiska gerillan valde medvetet att föra attacker i assyriska områden och att kräva skydd och mat av assyrierna i syfte att göra dessa till måltavlor för den turkiska armén.

I de assyriska byar som har en betydande befolkning i dag går tankarna alltmer åt att man inte får återupprepa tidigare misstag. Assyrierna vill inte åter hamna i kläm mellan PKK och den turkiska armén och därför vill alltfler bilda byvaktsstyrkor som staten bekostar och beväpnar. Men frågan är inte helt okontroversiell. En del är oroliga att det kommer att leda till att byarna mer aktivt dras in i kriget och drabbas än hårdare.

I byn Miden har redan ett antal unga assyriska män bildat en byvaktsstyrka som beväpnas av den turkiska staten och som har laga rätt att skydda byns invånare och egendom, de är dock oavlönade och ingår inte i det officiella byvaktssystemet. Flera andra assyriska byar bevakar noga utvecklingen i Miden och diskuterar fördelarna med att beväpna sig. Förhoppningen är att beväpnade byvakter ska öka tryggheten och avskräcka ligor eller PKK-sympatisörer från att utnyttja eller skrämma iväg assyrierna på olika sätt.

I sydöstra Turkiet finns tusentals så kallade byvakter, de allra flesta kurder, som beväpnas och avlönas av den turkiska staten i syfte att bland annat försvåra för PKK.

Assyrierna i Turabdin har i viss mån inspirerats av assyrier i nordöstra delen av Syrien som beväpnat sig för att freda sina områden med anledning av inbördeskriget som pågår där.