Under söndagen hölls den första gudstjänsten i staden Telleskouf på Nineveslätten sedan över tre månader. Ett positivt tecken i en annars eländig situation.

Flera assyriska nyhetskällor i Irak rapporterar att staden Telleskeouf på Nineveslätten nu är helt säkrad och rensad på försåtsmineringar. Under söndag 9 november kunde assyrierna återvända och hålla den första gudstjänsten i S:t Korkis kyrkan i staden sedan flykten för över tre månader sedan. 

Assyrier har kunnat återvända till tre städer; Alqosh, Sharafiya och nu Telleskouf. I Telleskouf är återvändandet symboliskt då invånarna ännu inte vågar övernatta i staden. Majoriteten av Nineveslätten fortsätter vara under Islamiska statens kontroll, inklusive den största staden Baghdede (även kallad Al-Hamdaniya och Qaraqosh).  

Cirka tio kilometer söder om Telleskouf ligger staden Tellkayf som ännu inte är säkrad. Tio till femton kilometer om Tellkayf ligger Mosul där Islamiska staten har sitt starkaste fäste. 

Källor med insyn i de militära operationerna mot IS uppger för Hujådå att de irakiska enheterna har övergått till gerillataktik mot terroristerna då detta har visat sig vara mer effektivt. Västmakternas precisionsbombningar har varit avgörande för alla framsteg. 

På det politiska planet har flera nyhetskällor rapporterat om det möte som assyriska kyrkoledare höll nyligen med iraks premiärminister Haider Al-Abadi. Enligt nyhetsrapporteringen har Al-Abadi uttryckt att han är för att Nineveslätten blir en egen provins i enlighet med beslutet den 21 januari i år som den förra regeringen fattade.