Förenta Nationernas specialrapportör för minoritetsfrågor uttrycker oro för minoriteternas situation i Irak. Problemen beror inte bara på IS och det krävs förstärkta och riktade åtgärder för att hjälpa upp situationen, menar rapportören.

– På grund av långvarig diskriminering, konflikter, etniska och religiösa spänningar samt den senaste tidens terrorism har minoriteter tappat tilliten till varandra och till regeringen, säger Rita Izsák-Ndiaye. Denna tillit måste återuppbyggas om vi ska kunna bevara Iraks unika kulturarv och mångfald.

Iszák-Ndiaye är FN:s specialrapportör för minoritetsfrågor och gjorde nyligen ett drygt veckolångt besök i Irak. Hon besökt Bagdad, Erbil och Nohadra (Dohuk) samt deras omgivningar och mötte bland annat internflyktingar.

– Alla folkgrupper har lidit under senare tid i Irak och under Islamiska Statens kriminella brutalitet, men många mindre etniska och religiösa grupper har burit den värsta tyngden av våld och övergrepp och tusentals har fördrivits från sina hem, säger Izsák-Ndiaye. De upplever sig sårbara och övergivna och många ifrågasätter om de ska fortsätta att leva i landet.

Beskrivningen stämmer definitivt in på den assyriska folkgruppen i Irak, som var en av dem som vittnade om sin situation för Izsák-Ndiaye. Specialrapportören såg också klart att det inte bara är terrorsekten IS som utgör ett hot för de irakiska minoriteterna. Hon konstaterar att minoriteternas svårigheter fanns innan IS trädde fram på scenen och kommer att bestå också efter att IS har besegrats.

– Ett klart budskap måste sändas till Iraks olika folkgrupper att de har en framtid i Irak. Detta budskap måste komma i form av juridiska, politiska och institutionella skyddsåtgärder med omedelbar och konkret handling för att garantera deras säkerhet, värdighet, rättigheter och jämlikhet.

Iszák-Ndiaye efterlyser också bättre representation för minoriteterna i den irakiska regeringen och i andra sammanhang där beslut fattas. Hon uttryckte också oro för att världssamfundets intresse för Irak har minskat. Enligt henne behövs nu mer hjälp till landet och denna måste vara långsiktigt och garantera att också minoriteternas behov tillgodoses.

FN kommer med många uttalanden och rapporter som inte alltid leder till konkreta förändringar. Det är i varje fall viktigt att representanter för världsorganisationen lyfter fram och ger uppmärksamhet åt den alarmerande situation som assyrier och andra minoriteter i Irak lider av.