De tre assyriska förbunden i Sverige har i ett gemensamt brev till den turkiske utbildningsministern krävt en ändring av beskrivningen av assyrier i turkiska grundskoleböcker.

Assyriska riksförbundet har tillsammans med kvinno- och ungdomsförbundet skrivit ett brev adresserat till den turkiske utbildningsministern Ömer Dincer. Brevet följer den protestvåg som har uppkommit efter avslöjandet att assyrierna beskrivs som föräddare och lögnare i skolböcker som används i den turkiska grundskolan idag.

I brevet skriver förbunden att ”beskrivningen av assyrierna inte stämmer med historiska fakta” och att ”denna beskrivning av assyrierna går tvärtemot turkisk demokratisk tradition och den good will politik som Turkiet nu försöker föra gentemot sina minoriteter.”