Assyriska riksförbundet har idag skickat ut en inbjudan för ett möte om assyriernas situation i Syrien.
– Vi ska arbeta strategiskt och målmedvetet för att hitta vägar att hjälpa våra landsmän, säger Tony Meshko, vice ordförande i förbundsstyrelsen.

et finns inga tecken på något slut på konflikten i Syrien. Samtidigt har en del assyrier börjat fly landet även om väldigt få oroligheter har ägt rum i den nordöstra delen av Syrien där majoriteteten av assyrierna lever. Assyriska riksförbundet i Sverige har sedan flera månader diskuterat olika möjligheter till aktion. 

– Tyvärr kom det extra inkallade årsmötet emellan och planerna fick skjutas upp. Nu kan vi lyckligtvis gå vidare och få till något konkret till gagn för våra landsmän som oroar sig för sin framtid i Syrien, berättar Tony Meshko, och förklarar vidare: ”Som medlemsförbund håller vi oss borta från den politiska debatten då alla våra medlemmar inte har samma åsikt i frågan. Det vi vill göra är på en ren humanitär nivå. Vi överlåter det politiska till våra politiska partier.”

Till mötet som hålls i Inanna Familjeföreningens lokaler i Alby har kallats samtliga ARS medlemsföreningar, sidoorganisationer och biståndsorganet Assyrier Utan Gränser.