Assyriska Riksförbundet har skänkt sitt arkiv till Modern Assyrian Research Archive (MARA). Böcker, tidsskrifter och annat historiskt material får nu ett nytt hem och blir tillängligt för forskare och andra intresserade.

Över trettio stora kartonger med material har överlämnats till Modern Assyrian Research Archive (MARA). Samlingen innehåller bland annat pressurklipp från svensk media om assyrier, gamla böcker på olika språk och olika assyriska tidsskrifter. 

– Vi ser inte att det är förbundets uppgift att agera arkivorganisation längre nu när det finns ett seriöst och etablerat alternativ. Styrelsens beslut ligger i linje med att renodla Förbundets verksamhet och vi är glada över MARA:s professionella arbete, säger förbundets ordförande Afram Yakoub. 

Assyriska Riksförbundet har aktivt samlat material sedan bildandet över 35 år sedan. En stor del av arkivet är sedan tidigare digitaliserat. Under branden som drabbade Assyriska Kulturhuset 2009 rökskadades en del av beståndet men har sedan dess sanerats. 

Stiftelsen Modern Assyrian Archive (MARA) skapades för att samla och tillgängliggöra assyriernas moderna historia. MARA är kopplat till Cambridge universitet i England och har redan idag en av världens största samlingar av verk om och av assyrier från det senaste seklet. 

– Assyriska Riksförbundets samling är ett viktigt tillskott till MARA:s växande arkiv. När vi katalogiserat materialet kommer det som saknar copyright att tillgängliggöras på MARA:s webbarkiv, berättar Tomas Isik, medarbetare på MARA.