Södertälje har redan tidigare hamnat i blickomfånget från omvärlden när det gäller flyktingmottagande. Sverige har tagit emot överläget flest flyktingar från Irak och de flesta hamnar framförallt i Södertälje. Nu ska kommunen göra en studie i samarbete med forskare från USA.

Om någon kommun i Sverige kan hjälpa till i en sådan studie är det just Södertälje. Kommunen tar emot fler flyktingar än hela Nordamerika, med blandade resultat. Nu ska Södertälje kommun tillsammans med forskare, i bland annat USA, göra en studie om hur nyanlända flyktingar ska tas om hand på bästa sätt.

Ett problem som Södertälje stött på är när alltför många flyktingar samlas på ett och samma ställe. Framför allt gäller det bostäder och förskolor. Forskarna, ska tillsammans med kommunen, bland annat studera vilka insatser från samhället och från flyktingarna själva som leder till bäst hälsa och integration.

I studien ingår en jämförelse av erfarenheter av flyktingmottagandet som gjorts i Södertälje kommun och Detroit i USA. I Detroit finns det område i USA som har den högsta andelen irakiska flyktingar.