Stöld och förvanskning av information tillhör vardagen för Syrianska föreningens hemsida, syrianska.se. Vid flera tillfällen har jag upptäckt att ansvariga för hemsidan stulit texter från kända medier och anpassat texten så att den bättre passar deras syften. Strategin har varit väldigt simpel. Syrianska.se återger texten i ursprungsformat, med den skillnaden att man plockar bort ord som; assyrier, assyriska och Assyriska FF. Vad är syftet med detta?

Första gången jag upptäckte detta var när Torbjörn Granström, från Länstidningen i Södertälje, skrev en artikel om att utrikesutskottet i EU-parlamentet krävde ett turkiskt erkännande av folkmordet 1915. Första meningen i ingressen löd; ”Turkiet kan tvingas erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och greker för att få medlemskap i EU.”. På föreningens hemsida valde man att publicera hela texten, men man plockade först bort ordet ”assyrier”. I dag är texten borttagen från föreningens hemsida, men den förvanskade versionen återfinns istället på moderorganisationens, Syrianska riksförbundets, hemsida.

Fjärde oktober var det dags igen. Södertälje kommuns hemsida hade publicerat en text som hade rubriken ”Södertälje sjunde bästa idrottskommun”. Även här hade föreningens hemsida varit flitigt snabba med att stjäla informationen i sin helhet. I Birdie Dahlbergs, ursprungsförfattarens, version stod följande mening att läsa: ”Idrotten i kommunen består inte bara av elitlagen Södertälje Sportklubb (SSK), Assyriska FF, Södertälje basketbollklubb (SBBK) och Syrianska FC”. Den här gången låtsades de ansvariga för hemsidan att Assyriska FF inte kunde räknas som ett av elitlagen i staden och strök, helt nonchalant, bort laget från texten.

Det är en sak att inte nämna assyrier och Assyriska FF när föreningen skriver sina egna texter. Men att stjäla information från andra och dessutom förvanska den är väl ändå att gå över gränsen för god pressetik och ett definitivt brott mot upphovsrätten. Att sedan dumförklara sina läsare genom att tro att de inte känner till assyrier och Assyriska FF är något för läsarna att ta ställning till. De ansvariga verkar tro att deras besökare saknar verklighetsförankring utanför hemsidan, att de inte skulle känna till assyrier eller Assyriska FF, som för övrigt delar lokaler med Syrianska FC på den nya arenan.

Av någon anledning har föreningen även valt att göra det extra krångligt för besökarna att komma i kontakt med föreningen. Som exempel kan nämnas att det saknas en ”Kontakt”-länk direkt på startsidan. Det är först när man väljer att läsa en artikel som man får upp en undermeny där man, efter ytterligare två länkar, kommer fram till ett mejl-formulär. Ingenstans står det namn på ansvariga personer för hemsidan eller vilka det är som sitter i styrelsen. Detta kan kännas som en medveten strategi, speciellt då man sysslar med stöld och förvanskning av information.

Huvudfrågan blir då varför de ansvariga väljer att göra så här? Vilket budskap vill de förmedla? Tror de att assyrier slutar existera bara de låtsas tillräckligt mycket? Nej, som sagt ni får gärna låtsas om att assyrier inte existerar, ni får gärna låtsas om att begreppet assyrier/syrianer inte är den gängse beteckningen på vårt folk i Sverige och ni får fortsätta tro att Assyriska FF inte är det största elitlaget i Södertälje sett till antalet utövare. Det får ni göra i era egna texter.

I övrigt får ni hålla er till fakta och respektera andra författares texter. Man kan ju bara undra vad Länstidningen och Södertälje kommun anser om att syrianska.se ljuger i deras namn. Ta bort skygglapparna redan idag och se världen som den verkligen är; där lever assyrier/syrianer sida vid sida och här finns inga utrymmen för att negligera varandra.