Den turkiska invasionen av nordöstra Syrien har genererat flera nyhetsinslag och opinionstexter i svensk media där assyrier omnämns. I många fall framförs en onyanserad bild visar Hujådås genomgång.

Många svenska journalister, politiker och opinionsbildare har haft anledning att tycka till om den turkiska invasionen av nordöstra delarna av Syrien. Hujådå har granskat några av de texter som publicerats i svensk media utifrån hur assyrierna framställs. Resultatet är nedslående ur en journalistisk synvinkel.

Jenny Nordberg, SvD
Svenska Dagbladets ledarskribent Jenny Nordberg berättar i sin krönika om assyriska kvinnor som ingår i en väpnad styrka. Hon citerar Nisha, en ung assyriska som ska ha kämpat mot IS och som nu måste möta den turkiska armén. Nordberg skriver: ”Hennes dröm kan ses som en normal mänsklig strävan, trots att den ibland avfärdas som orealistisk: Att män, kvinnor och urbefolkningar ska ha lika rättigheter, och att olika religioner, minoriteter ska kunna leva tillsammans. I samma land i Mellanöstern.” Den profilerade SvD-skribenten låter dock bli att berätta för läsaren att den gruppering Nisha tillhör och som går under namnet Dawronoye, bildades med hjälp av PKK på 1980-talet och används av kurdiska grupper just i syfte att framställa assyrierna som allierade till den kurdiska kampen. Majoriteten av assyrierna i nordöstra Syrien är i själva verket emot det påtvingade kurdiska styret. Nisha och gruppen hon tillhör utgör således en bricka i den kurdiska YPG-milisens sofistikerade PR-maskineri. Genom att lyfta fram Nisha och låta bli att nämna det systematiska förtryck som assyrierna utsatts för av den dominerande YPG/PYD-gruppen hjälper Nordberg till att skönmåla och förhärliga vad som i själva verket är ett militant och förtryckande styre av en nationalistisk kurdisk grupp.

Thomas Österberg, Dagen
En annan journalist som okritiskt för fram pro-kurdiska synsätt är Thomas Österberg på tidningen Dagen. I denna artikel citerar han enbart assyrier tillhörande Dawronoye-gruppen trots att dessa kan sägas vara lika representativa för assyrierna som Alternativ för Sverige är för svenska folket. Dagen är dessutom en tidning där man genomgående reducerar assyrierna till en religiös grupp genom att kalla dem för ”de kristna” och främjar sekteristisk splittring bland folkgruppen genom att dela upp assyrierna utifrån kyrkotillhörighet, något som tidningen inte gör när den beskriver svenskar, kurder eller andra folkgrupper som också har olika religiösa inriktningar. Österbergs chef, Felicia Ferreira stoltserar själv med en egen text där hon berättar att många ”kristna” har flytt området. Hon låter dock bli att berätta att den enskilt största flykten av ”kristna” från nordöstra Syrien har ägt rum under det kurdiska YPG:s styre sedan 2014. Paradoxen med Dagen är att det är en tidning som säger sig stå upp för kristna men som genomgående är tyst om kurdiska övergrepp mot ”de kristna” och som utmålar de olika kurdiska grupperna som ”de kristnas räddare”.

Johan-Mathias Sommarström, Sveriges Radio
Sveriges radios utrikeskorrespondent Johan-Mathias Sommarström fortsätter att leverera texter och analyser där assyrier reduceras till ”kristna” och där vad assyrier tror eller tänker levereras via deras förtryckare. I detta inslag har Sommarström intervjuat endast en YPG-sympatiserande kurdisk man i Kamishli som får uttala sig. Assyrierna reduceras till ”de kristna” och lyssnaren eller läsaren får inte veta att YPG-terrorister medvetet avfyrat granater mot den närliggande turkiska gränsen från assyriska kvarter i staden i syfte att få turkisk svarseld att orsaka assyriska dödsoffer. Detta har sedan använts i propaganda-kriget mellan YPG och Turkiet, något som Assyria TV har rapporterat om med källor på plats. Sommarström tycks inte heller inse att han utnyttjats i ett propaganda-krig där YPG medvetet velat flytta fokus från sig själva och till ”de kristna som nu riskerar att utplånas på grund av den turkiska invasionen”, i syfte att framkalla sympatier och välvilja från väst.

Magda Gad, Expressen
Expressens utsända Magda Gad har med sin bakgrund som intäkt stakat ut en roll åt sig inte endast som krigsreporter utan som Mellanöstern-analytiker. Hennes analyser lämnar dock mycket att önska. I sin rapportering från Syrien slänger sig Gad runt med typiska påståenden om assyrierna som är tagna direkt ur YPG:s pr-maskineri och utan minsta research från ”Mellanöstern-analytikern”. I denna text hävdar hon i förbigående att:”Kristna minoriteter ber omvärlden att inrätta ett flygförbud över området för att de inte ska fördrivas.” Förutom att hon här reducerar assyrierna till en religiös grupp och fråntar folkgruppen dess etnicitet, upprepar hon typisk YPG- propaganda. De enda assyrier som efterfrågade en flygförbudszon är den lilla PKK-kontrollerade Dawronoye-gruppen genom ett uttalande på Facebook. I en annan text skriver hon: ”De kurdiska gerillasoldaterna och deras allierade i SDF, Syrian Democratic Forces, där även minoriteter som kristna assyrier och yazidier ingår…” Liksom SvD:s Jenny Norberg hjälper Gad genom detta påstående till att etablera den osanna bilden av assyrierna som allierade till kurdiska separatister. En objektiv reporter som känner till vad hen rapporterar om hade inte missat att nämna att majoriteten av assyrierna inte ingår i SDF-styrkorna utan är starkt kritiska till dem.

Exemplen avslöjar en svensk journalistkår som har okritiskt återgett kurdiska YPG:s narrativ och som nästan genomgående reducerat assyrierna till ”de kristna”. Trots att de är i överväldigande majoritet bland folkgruppen har de svenska journalisterna inte ”upptäckt” eller varit intresserade av att föra fram assyriska röster som inte står under YPG:s eller PKK:s kontroll. Skulle de göra det skulle en helt annan och mer sanningsenlig bild framkomma i rapporteringen. Fler svenskar skulle då ha insikt om den komplexa situationen och ifrågasätta den härskande bilden av påstått fredlig samexistens under det kurdiska styre som nu förpassats till historien.