”Den svenska regeringen uppmuntrar den turkiska regeringen att fortsätta arbeta med minoritetsfrågorna”, svarar Carl Bildt på en fråga om vad Sverige gör för att Turkiet ska erkänna assyrier som minoritet.

Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo har fått ännu ett intetsägande svar på en skriftlig fråga till utrikesministern. I sin fråga undrade Kerimo bland annat vad Sverige avser att göra för att assyrier ska erkännas som en minoritet av Turkiet. 

”Sveriges förhoppning är att en ny turkisk konstitution ska stärka kurders och andra minoritetsgruppers rättigheter”, svarar Carl Bildts svarskrivare i ett svar som helt undviker Sveriges roll med orden ”Utvecklingen för minoriteterna följs av Sverige EU inom ramen för Turkiets EU-process”.