Genom sin kunskap och sitt engagemang ville Fuat bidra till att göra våra ungdomar medvetna om sin identitet och historia. Fuats insatser för oss som folkgrupp är ovärderliga. Assyriska/syriska lärarförbundet i Sverige vill framföra sina kondoleaser till familjen Deniz och tacka Fuat för sin kamp för det assyriska folket.

Vid klockan 15.40 tisdagen den 11 december 2007 nåddes vi av den tråkiga nyheten att den knivskurne universitetslektorn var vår vän, forskaren och sociologen Dr. Fuat Deniz.
Det är helt obegripligt att dådet sker inom universitetets lokaler som annars räknas till en av Sveriges mest öppna platser. En plats som i vanliga fall brukar vara fritt från våld. Den chock och den bestörtning som mordet på Fuat Deniz har väckt är enorm bland assyrierna världen över, men även bland elever, vänner och kollegor.

Det känns fruktansvärt svårt just nu i denna stund att beskriva våra känslor och hitta de rätta orden. Fuat var älskad av alla som kände honom, stora som små, av unga som gamla. Genom sin kunskap och sitt engagemang ville Fuat bidra till att göra våra ungdomar medvetna om sin identitet och historia. Fuats insatser för oss som folkgrupp är ovärderliga. Fuat Deniz var en skicklig samhällsdebattör och författare och blev den förste bland oss assyrier som nådde en sådan hög position i den samhällsvetenskapliga akademins värld. Fuat var, och är fortfarande, en god förebild för assyriska ungdomar. Han betonade ständigt vikten av, och uppmuntrade dem till utbildning. Det är genom utbildning och en akademisk karriär som vi kan skapa oss en verklig status, sade han till ungdomarna. Tack vare det arbete Fuat uträttade för sitt folk blev han assyriernas stolthet.

Det är tunga dagar för oss som kände och stod Fuat nära. Fuat har lämnat ett stort tomrum efter sig och just nu har vi ingen annan som kan ersätta honom och pådriva den assyriska frågan vetenskapligt på samma sätt som han gjorde. Det assyriska folket har förlorat sin lysande stjärna inom den akademiska världen. Tack vare Fuats fina karaktär, ödmjukhet, respekt och kunskap fick alla han träffade ett gott intryck av honom. Fuats bortgång är en stor förlust, inte bara för hans familj utan också för hela det assyriska folket.

En vecka efter mordet på universitetslektor Fuat Deniz har det spekulerats i om mordet var politiskt eller inte. Hitintills vet vi inte om det var ett vansinnesdåd eller ett politiskt dåd. Spekulationerna kommer att fortsätta tills polisen kommer med svaret på denna fråga. Det vi alla kan vara överens om är att mordet på universitetslektorn Fuat är en attack på det öppna svenska samhället. Våldet är ett hot mot den säkerhet och den demokrati som vi lever i och det måste stoppas. Fuats egna ord löd enligt följande; ”Demokrati är inte ett tillstånd, Demokrati är en handling”. Vi alla tillsammans har ett ansvar att föra vidare Fuats budskap och bekämpa det våld som begås mot vårt samhälle.

Vi från Assyriska/syriska lärarförbundet i Sverige framför våra kondoleanser och våra tankar går just nu till Fuats familj, fru, dotter och övriga anhöriga. Med vårt deltagande i familjens djupa sorg vill vi säga: Tack Fuat, för din kamp för det assyriska folket. Du kommer att leva kvar i våra hjärtan. Farväl vår käre och sanne vän. Vila i frid.