Assyriska riksförbundet samordnar de anslutna organisationernas aktiviteter för 100-årsminnet och arbetet pågår för fullt. En nationell samordnare har utsetts för att knyta ihop alla medlemsorganisationers aktiviteter.

Nästa år infaller 100-årsminnet för folkmordet på det assyriska folket i dåvarande Ottomanska riket, ett folkmord som Turkiet förnekar än idag. Assyriska riksförbundet har precis som andra assyriska riksförbunden i Europa påbörjat ett samordningsarbete på riksplan för att göra det bästa av möjligheterna. 

En nationell samordnare är utsedd sedan augusti i år och har i uppdrag att skapa en röd tråd och knyta samman medlemsorganisationernas aktiviteter. Redan idag finns flera arbetsgrupper som planerar aktiviteter inom olika områden under ledning av den nationella samordnaren. Förbundskansliet står för praktiskt stöd och servar den nationella samordnaren i arbetet. Förbundsstyrelsen har även öronmärkt ett anslag för 100-årsminnet ur 2015 års budget då flera aktiviteter förväntas medföra kostnader. 

– Ur förbundets perspektiv är det viktigt att skapa enhetlighet och samordning för att uppnå bästa genomslag i samhället. Målet är att det svenska samhället ska nås och beröras av folkmordsfrågan, uppger förbundsordförande Afram Yakoub. 

Förbundet har sedan våren 2014 arbetat med ett projekt som ska resultera i en professionell filmdokumentär om folkmordet. Filmen är nu färdiginspelad och genomgår klippning, musiksättning och redigering. Tanken är att dokumentärfilmen kommer att användas på flera olika sätt för att sprida kunskap om Seyfo. En ny bok om folkmordet är också under arbete och kommer att ges ut under 2015 genom förbundets egna förlag Tigris Press.