Sedan söndagen så har fyra assyrier skjutits till döds på lika många dagar i en mordvåg riktad mot kristna i staden Mosul i norra Irak. Nu fruktar de kristna i området att våldet ska trappas upp ytterliggare inför parlamentsvalet den 7:e mars.

Det senaste offret, blott 20 år gamla lärarstudenten Wissam George, hittades skjuten till döds på en gata i ett bostadsområde i Mosul på onsdagseftermiddagen. Han hade enligt poliskällor i staden försvunnit på morgonen när han var på väg till sitt lärosäte.

På tisdagen sköt en gärningsman ihjäl studenten Zia Toma och skottskadade ytterliggare en student innan våldsmannen flydde platsen i bil med medbrottslingar. På måndagskvällen sköts grönsakshandlaren Fatukhi Munir ihjäl i sin butik av gärningsmän som öppnade eld från en förbipasserande bil. Dagen dessförinnan sköts Rayan Salem Elias till döds utanför sitt hem. Kristna ledare i staden kritiserar nu säkerhetsstyrkornas otillräckliga arbete.

– Vad kan vi säga? Vi är väldigt ledsna. Regeringen ser vad som händer, den talar om det, men gör inget, säger den kaldeiska biskopen Shlemon Warduni.

Redan i november 2009 varnade människorättsorganisationen Human Rights Watch i en rapport för att minoriteter i norr, däribland assyrierna, hamnat i skottlinjen i den pågående konflikten mellan araber och kurder. Konflikten handlar om vem som ska kontrollera de omstridda oljerika provinserna i norra Irak som gränsar till det kurdiska självstyret.

Under senare delen av 2008 mördades 40 kristna i Mosul i vad många menar var en riktad mordkampanj i syfte att skrämma den kristna minoriteten på flykt. Följden blev att fler än 12 000 kristna flydde staden. I dagsläget lever bara 2 000 – 3 000 kristna kvar i Mosul och uppgivenheten och oron bland dessa är utbredd. Även om attacker mot kristna i Mosul skett med jämna mellanrum så menar bedömare att parlamentsvalet den 7:e mars är den utlösande faktorn bakom den senaste mordvågen, något de kristna i staden är väl medvetna om.

– Den kristna minoriteten har blivit en valfråga. Vi är livrädda och säkerhetsstyrkorna kan inte erbjuda oss någon säkerhet, säger Hazem Girgis som tjänstgör som diakon i en kyrka i Mosul. 

Bedömare menar att morden på de fyra assyrierna syftar till att skrämma den kristna väljargruppen inför valet och förmå dem att lämna landet så att de ställs utanför valprocessen.

Trots att den kristna minoriteten i Irak endast utgör tre procent av landets totalbefolkning så står gruppen för nära hälften av de flyktingar som lämnat landet. FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att mellan 250 000 och 500 000 kristna har lämnat landet sedan de amerikanska truppernas invasion 2003.