Under senaste synoden för syrisk-ortodoxa kyrkan som ägde rum 9-12 oktober i Damaskus, Syrien, beslutades det att nya biskopar skall vigas.

Efter biskop Ciceks hastiga bortgång i oktober 2005 valde synoden två kandidater för stiftet i Holland. De två kandidaterna är munken Hanna Aydin (tjänstgörande i Tyskland) och munken Augin Aydin (tjänstgörande i USA). Vem som blir vigd till biskop kommer att avgöras i Holland under ledning av synodens representanter biskop Severius Hawa (Bagdad), biskop Gregorius Hanna Ibrahim (Aleppo) samt biskop Philoxenus Saliba Özmen (Mardin).

Synoden inrättade staden Adiyaman i Turkiet och Storbritannien som nya stift. För Adiyaman kommer munken Malke Ürek att vigas till biskop och för Storbritannien munken Touma Dakama.

Munken Mattias Nayis, uppvuxen i Sverige, som för närvarande är rektor för St. Afrem seminariet i Damaskus kommer att vigas till biskop för prästseminariet.

Stiftet Tyskland som idag inte har någon biskop kan komma att delas upp i två eller tre stift. Synoden beslutade inget kring detta och i sådana fall om vilka som ska vigas till biskopar.