De assyriska riksförbunden i Europa har i en gemensam skrivelse till EU:s utrikesminister begärt ökat stöd till assyrier i Irak.

I brevet som undertecknats av assyriska riksförbunden i Tyskland, Sverige, Belgien, Frankrike och Holland kräver man att EU verkar för assyriernas fortsatta existens i Irak. Förbunden uppmanar Catherin Ashton, EU:s högsta representant för utrikesfrågor att verka för en permanent lösning på Nineveslätten. 

Europaparlamentets talman tysken Martin Schulz och ordföranden för EU:s kommission för mänskliga rättigheter har mottagit en kopia av brevet, likaså alla medlemmar i delegationen för relationer med Irak.

Representanter för de fem assyriska riksförbunden i Europa har hållit regelbundna telefonkonferenser under krisen i norra Irak i ett led att koordinera stödåtgärderna för landsmännen i Irak.