Assyriska riksförbundet, Armeniska riksförbundet och Armenica.org har gått ut i en kampanj i samband med utrikesutskottets betänkande inför riksdagsdebatten och beslutet om folkmords motionerna den 11 juni.

Varför fortsätter folkmord att ske i 2000-talet? Eftersom de som begicks under 1900-talet kom undan. Hitler sa ”Vem kommer ihåg armenierna?” Mer eller mindre som om den sudanesiska regeringen står upp och säger ”Vem kommer ihåg armenierna?” – Salih Booker, Verkställande direktör för Africa Action, om det pågående folkmordet i Darfur. Utdrag ur dokumentären Screamers, 2007.
 
Det svenska utrikesutskottet har den 29 maj 2008 offentliggjort sitt beslut om att föreslå riksdagen att avslå framlagda begäran på svenskt officiellt erkännande av folkmordet 1915. Beslutet är huvudsakligen baserat på följande argument:
 
”… att ingen särskild behandling av armeniernas situation förekommit i form av en FN-resolution, vare sig 1985 eller vid någon annan tidpunkt.”
” Utskottet menar att det som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer under det osmanska rikets tid sannolikt skulle betraktas som folkmord enligt 1948 års konvention, om den hade varit i kraft vid den aktuella tidpunkten.”
” Det råder fortfarande oenighet bland experter om olika händelseförlopp i anslutning till det osmanska imperiets sönderfall. Detta gäller också de bakomliggande orsakerna och hur övergreppen ska rubriceras.”
 
Det bifogade uppropet, undertecknat av ledande experter inom Förintelse- och folkmordsstudier, är en uppmaning till, inte bara svenska politiska ledare, utan ledare över hela världen att sluta missbruka vetenskapens namn i sin politiska agenda och underblåsandet av förnekelse av folkmord.
 
Fotnot: Texten och listan på undertecknare finns att läsas på tretton olika språk (engelska, svenska, italienska, franska, spanska, tyska, portugisiska, ryska, grekiska, armeniska, assyriska, arabiska och turkiska) och nås via:
http://itwasgenocide.armenica.org/se.html