För tre år sedan fick gömda flyktingar chansen att stanna i Sverige genom en generell amnesti. Det var vänstern och Miljöpartiet som drev frågan då. Nu tycker partierna att det kan vara dags igen.

Idag finns nästan 8000 personer som gömmer sig undan avvisning från Sverige och varje dag ökar antalet med cirka 20 nya. Detta kan bli ett stort framtida problem tycker Miljöpartiet och Vänstern. Partierna anser att, om man är gömd idag i Sverige, skall få rätten att leva ett vanligt liv.

När man införde en ny asylprocess 2006 minskade antalet försvunna personer från varannan till en tredjedel, vilket visar att det Sverige är på rätt väg till en lösninga av problemet. Men eftersom avslagen i år kan bli dubbelt så många i år än i fjol leder det till att det ändå är fler som går under jorden för att slippa bli hemskickade.

Varken socialdemokraterna eller regeringen vill ha fler amnestier. Frågan är vilka signaler man sänder ifall man med jämna mellanrum beviljar asyl till samtliga gömda?

– Då hade vi en exceptionell situation. På grund av att systemet hade fungerat så dåligt hade vi fått en mängd människor som hade fått överklaga massor av gånger och blivit kvar i systemet. Att nu igen, efter två-tre år, införa en generell amnesti skulle ge budskapet att om man lyckas gömma sig olagligt, då får man stanna, säger folkpartisten Ulf Nilsson till Sveriges radio.