Under ett extrainsatt årsmöte nyligen beslutade organisationerna som samäger Assyriska Media Institutet (AMI) att sätta igång arbetet för att gå från webb-TV till satellitsändningar.

Under Assyriska Media Institutets extra insatta årsmöte den femtonde juni beslutade de närvarande ombuden att godkänna utredningen som stakar ut vägen för satellitsändningar. Webb-TV sändningarna under namnet Assyria TV har pågått sedan sedan början av 2012. 

Under mötet röstade ombuden även enhälligt för justeringar av styrelsesammansättningen. Det innebär bland annat att AMI nu fått en ny ordförande, Isak Betsimon efter att Johanon Akcan ställt sin plats till förfogande för att kunna arbeta med andra delar av satsningen. 

Sändningen på webben fortsätter under tiden AMI arbetar för satellitsändningar. Den senaste tiden har redaktionen, som arbetar självständigt från styrelsen, etablerat olika programkoncept. Bland dessa finns Zelgepanelen som följer upp Assyriska FF:s matcher för och eftersnack, en intervjuserie med profilen Josef Cacan och ”Hat Men Kemat”, ett panelprogram med kommentarer om aktuella händelser. 

Under de kommande dagarna lanserar Assyria TV ett nytt och unikt programkoncept. Programmet i fråga kommer inte att ha en fast programledare utan det är debattörerna själva som kommer styra innehållet och skifta mellan olika ämnen. Det är tänkt som ett djuplodande debattmagasin. Premiärprogrammet handlar om konflikten i Syrien och assyriernas situation i landet. Deltagarna är Sait Yildiz, Jamil Hanna, Emanuel Poli och Fehmi Barkarmo.