Hammurabi Barasmar som var på plats under årets internationella kongress för assyriologi i Holland.

Vad var temat för årets kongress i Assyriologi?

– Tema för årets internationella kongress i Assyriologi som ägde rum i Leiden   16-20 juli var ”Private and State”. 

Fanns det några skillnader mot föregående år?

– Likheter och skillnader finns alltid vid den årliga internationella kongressen i Assyriologi, plus att den äger rum varje år på en ny plats och i ett nytt land. Det som gör dessa kongresser ännu trevligare är att människor kommer från universiteten världen över och bland dem finns alltid nya ansikten. Vid dessa kongresser presenteras alltid nya utgrävningar, nya forskningar och nya tolkningar, annars skulle det ha varit tråkigt. På senare år har jag märkt att många presentationer vid dessa kongresser behandlar perioden efter Assyriska/Babyloniska imperiernas sönderfall. Även vid årets kongress (RAI 58) liksom vid (RAI 56) som ägde rum i Barcelona år 2010 fanns några presentationer som behandlade perioden efter Alexander den stores erövring av Mesopotamien. Namnlistor man har hittat på ledande folk i Mesopotamien under det persiska styret hade inga persiska namn, utan bara semitiska/mesopotamiska. Alltså, påståendena av en del individer och organisationer om att assyrier/babylonier försvann ur historien med assyriska/babyloniska imperiernas sönderfall motbevisas av nya upptäckter.  

– Ett annat roligt och annorlunda inslag var att vi fick pröva på att skriva kilsskrift på lera under en workshop. Assyriologen bakom idén vill att skolbarn ska få möjlighet att pröva kilsksriften för att bättre kunna förstå människans historia.  

Det finns många assyrier i Holland, fanns det någon mer än du där?

– Jag trodde att många assyrier skulle vara närvarande vid årets kongress, vilken ägde rum i ett land där flera tusen assyrier vistas, men jag trodde fel. Alltså, varken från Holland, eller från något annat land i Europa dök några assyrier upp till årets kongress. Däremot kom Robert Karoukian från USA och räddade min ensamhetskänsla i år genom sin närvaro. Från pappans sida är han armenier och ifrån mammans sida är han assyrier. Robert är narkosläkare, men liksom jag brinner han för ämnet assyriologi och har även försökt att studera detta ämne. Robert har varit chefredaktör för tidskriften Ninve i USA i många år.