ACSA har nyligen skrivit om det religiöst grundade hot som fortlöpande sprids från det statliga turkiska ministeriet, Diyanet Isleri Baskanligi, med ansvar för religiösa frågor. Europaparlamentet har krävt att Turkiet skall upphöra med dessa hot, men ännu har ingen förändring skett. Tvärtom har man snarast intensifierat hoten.

Nu, när hela världen fördömer mordet och sörjer den armeniske journalisten, Hrant Dink, och med vetskap om att tiotusentals muslimer med samveten deltog och sörjde Hrant Dink, har samma ministerium uttalat sig på sin hemsida.

På webb-sidan uttalas att det, i religiöst hänseende, är oacceptabelt för en muslim att delta i icke-muslimers religiösa ceremonier. Vidare uttalas att muslimer ej får be om välsignelse eller välgång över en avliden icke-muslim.

Mullan i Istanbul, som nyligen mötte påven och förmådde påven att i ”toleransens namn” vända sig mot Mecka, kunde följaktligen inte besvära sig med att, i samma anda, närvara vid Hrant Dinks begravning.

EU-kandidaten Turkiet fortsätter alltså, efter och i anledning av, Hrant Dinks död att från högsta ort, sitt religionsministerium, sprida hatpropaganda mot icke-muslimer.

Denna statliga, turkiska, religiösa hatpropaganda mot icke-muslimer måste stoppas. Hur länge ska EU och dess medlemsstater blunda för detta barbari?