Under torsdagen stormade irakiska styrkor Tall Kayf, den sista assyriska staden på Ninveslätten som kontrollerades av IS. För första gången på över två år är hela Nineveslätten fri från terrorsekten.

Tall Kayf är den assyriska stad som ligger närmast Mosul och fick därför bli den sista som befriades från den islamistiska terrorsekten. I och med befriandet av Tall Kayf är hela Nineveslätten och hela den östra delen av Mosul helt befriade från Islamiska staten.

Terrorsekten är hårt pressad och på stadig tillbakagång. Bedömare spår att resterande delen av Mosul kan befrias de närmaste veckorna, vilket skulle innebära undergång för IS i Irak.

Befrielsen kommer dock med dystra besked om att över hälften av husen i byarna och städerna på Nineveslätten är helt eller delvis förstörda. På flera håll har terroristerna systematiskt satt eld på husen innan de flytt.

Viss återflyttning och återuppbyggnad har dock redan påbörjats i assyriska samhällen som Baghdede enligt Nineveh Plain Protection Units, den assyriska styrkan som är godkänd av centralregeringen och som har till uppgift att upprätthålla säkerheten på Nineveslätten.