Assyrioligen och arkeologen John Macginnis bedriver sedan en tid tillbaka utgrävningar i Ziyaret Tepe (Tushan), Turkiet. Genom hans arbete har assyrier fått mycket information om övre Mesopotamiens demografi och kultur.
Nu behöver John hjälp för att kunna bedriva sitt arbete.

Assyriologen John Macginnis ingår i det internationella teamet som leds av professor Timothy Matney från Ohio universitetet i Akron, USA.  Teamet har under en tid utforskat den antika assyriska platsen Ziyaret Tepe, Turkiet.

Ziyaret Tepe var en provinshuvudstad i det assyriska riket. Nu hotas platsen av förstörelse av flodvattnet och därför har man två år på sig att rädda så mycket som möjligt innan platsen blir ödelagd.

Därför går John Macginnis ut med ett brev till det assyriska folket i världen och uppmanar till att hjälpa till och stödja teamet så att arbetet kan slutföras inom den angivna två-årsperioden. I Storbritannien har man via välgörenhetsorganisationer samlat in en summa för projektet.

Nu behövs ditt stöd för att utföra detta projekt – bidrag från familjer, enskilda individer och organisationer är välkomna.

En del av Assyriens historia och dess arv kan bevaras och räddas genom detta projekt.

För att donera klicka här och i sökrutan för nyckelord skriver ni Ziyaret.