Trots finanskris och en allt djupare lågkonjunktur är viljan att hjälpa assyrier i hemlandet stor. Kampanj Hundrahundra, som startades av enskilda medlemmar, kommer allt närmare sitt mål att generera hundra personer som betalar hundra kronor i månaden. Organisationen har fram till idag sjuttio autogiromedgivare.

Kampanjen initierades av tio personer som började nätverka på Internet. De träffades via Assyriska Ungdomsförbundets community och diskuterade där idén om att få igång en kampanj med syftet att öka autogiromedgivarna till Assyrier Utan Gränser.

AUG är den enda assyriska biståndsorganisationen med ett 90-konto. Aktionen har gett resultat och man är nu uppe i sjuttio autogiromedgivare. Målet är att generera hundra personer som donerar hundra kronor i månaden till Assyrier Utan Gränser.

– Att ett sådant här initiativ har tagits av enskilda medlemmar utan någon som helst påtryckning ”uppifrån” är som ett paket på posten. En dag bara ringde de mig och frågade om det är okej att de drar igång kampanjen, säger imponerade generalsekreterare Cristina Keryakos. Vi har jobbat hårt med att få igång en assyrisk hjälporganisation. Att detta initiativ kom utifrån bekräftar att vi har ett gott varumärke.

Initiativtagarna till Kampanj Hundrahundra beslutade att om varje person i nätverket värvar tio personer vardera skulle målet lätt uppnås. Därefter kan det även ge ringar på vattnet som medför att fler personer värvas i den egna omgivningen. Förhoppningen är att det ska fortsätta på detta sätt tills målet är uppnått eller ännu hellre att kampanjens räckvidd sträcker sig ännu längre.

– Vi har genomfört kampanjen helt genom mun-mot-mun-metoden. Vi har pratat med våra vänner och bekanta, släktingar och Facebook-vänner för att värva autogiromedgivare. Vårt mål var att ha genererat hundra personer fram till idag, men vi är ännu inte vid mållinjen och ska därför fortsätta några månader till, säger Berolin Deniz, en av initiativtagarna till kampanjen.

Man skulle kunna tro att finanskrisen gör att människor håller hårdare i plånboken. Men solidariteten med dem som har det svårt är dock större än den egna ekonomin.

– Ja, det trillar kontinuerligt in autogirotalonger. Assyrier vill hjälpa andra assyrier. Det råder ingen tvekan om det, konstaterar Cristina Keryakos nöjt.

Trots allt är tre caffelatte i månaden allt du behöver avvara för att förändra livet för assyrier som bor kvar i Assyrien!


Assyrier Utan GränserAssyrier Utan Gränser är en ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket (även kallade syrianer och kaldéer) i hemlandet. Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.

Assyrier Utan Gränser är anslutna till SFI, Stiftelsen för insamlingskontroll. Stiftelsen för insamlingskontroll granskar regelbundet verksamheten och kontrollerar att Assyrier Utan Gränser använder pengarna på rätt sätt. Assyrier Utan Gränser har ett s.k. 90-konto som är en garanti att pengarna går till rätt ändamål. Idag finns ca 300 organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto. Bland dem finns exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF. Att äga ett 90-konto innebär stora krav med beständiga kontroller av verksamhet och ekonomi.