Torsdagen den 30 juni antog Hollands parlament en motion om behovet av en lokal polisstyrka i Nineveslätten i Irak till skydd för minoriteterna där. Bakom initiativet står parlamentsledamoten Joël Voordewind från det kristna Unionspartiet.

Motionen ger i uppdrag till den holländska utrikesministern att uppmana den irakiska regeringen och EU gällande erkännande och skydd till assyrierna i Nineveslätten. Motionen pekar särskilt på behovet av en lokal polisstyrka för minoriteterna. 

”Detta är ett stort genombrott för den kristna befolkningen i Nineveslätten. Det innebär ett erkännande från den holländska regeringen”, säger Joël Voordewind, parlamentsledamot från det kristna unionspartiet. 

Detta markerar första gången en europeisk regering på ett klart och tydligt sätt erkänner skyddsbehovet för Iraks mest sårbara minoritet.  

Joël Voordewind besökte själv norra Irak år 2008 med intesseorganisationen Assyria Council of Europe. Där bevittnade han den svåra situationen för assyrierna och sammanfattade sina upplevelser i rapporten ”Religious Cleansing in Iraq – Report of a working visit to Northern Iraq.  

Du hittar rapporten på: http://www.assyriacouncil.eu/4.html