Athurrinna Goria från Göteborg valdes till ny förbundsordförande under digitalt riksombudsmöte.

För andra gången i rad anordnades Assyriska Riksförbundets årsmöte digitalt under söndagen den 21 mars. På dagordningen fanns bland annat val av ny förbundsstyrelse och flera skriftliga förslag.

Athurrinna Goria valdes till ny förbundsordförande av de 29 ombuden som deltog i mötet. Majoriteten av styrelseledamöterna från den föregående styrelsen ställde upp för omval och fick förnyat förtroende att leda förbundet under en ny mandatperiod.

Athurrinna Goria blir därmed den fjärde kvinnan att inneha förbundsordförandeposten sedan förbundet grundades år 1977. Hennes styrelse blir den andra att ha en kvinnlig majoritet då fem av sju valda styrelseledamöter är kvinnor.

Ombuden röstade även om flera propositioner och motioner. Bland annat godkändes den avgående styrelsens förslag att överlåta tidningen Hujådå till Assyriska Medieinstitutet och att fastställa uteslutningen av flera personer i Linköping som anses ha brutit mot stadgarna.

Foto: Gabi Afram