Assyriska Riksförbundet fortsätter att växa. Antalet anslutna föreningar är nu uppe i 28. Shamiram-föreningen i Eskilstuna är det senaste tillskottet.

Shamiram föreningen i Eskilstuna bildades för flera år sedan men har alltså först nyligen ansökt om och blivit medlem i Assyriska Riksförbundet. Ashur Moshe som är ordförande berättar att föreningen håller på att etablera sig och locka alltfler medlemmar. Man har nyligen fått lokaler för sin verksamhet men föreningen hoppas på att hitta större lokaler framöver. Bland aktiviteterna återfinns träning i assyriska en dag i veckan.

– Det som lockade oss att ansluta oss till Förbundet är tron på att vi blir starkare tillsammans, att vi behöver hålla ihop, säger Ashur Moshe. 

Assyriska Riksförbundet har idag 25 anslutna och aktiva kulturföreningar och tre så kallade intresseföreningar som är sportklubbar; Assyriska FF, Assyriska Bollklubben och Assyriska FF Babylon. Det finns endast en vilande förening, Assyriska Mediaföreningen i Södertälje som inte haft verksamhet på flera år. 

– Det är glädjande när Förbundet växer, ju fler vi blir desto starkare blir den assyriska rösten i Sverige och möjligheterna att värna om assyrisk kultur och språk i ett mångkulturellt samhälle, kommenterar Förbundets vice ordförande Tony Meshko.