Försöken att rädda byn Garmawa på Nineveslätten fortsätter.

Runt en miljon kronor har totalt samlats in sedan biståndsorganisationen Shlama Foundation gick ut med en appell i slutet på förra året för att rädda byn Garmawa på Nineveslätten. Halva summan har samlats in av byns invånare och resterande av personer runtom i världen som har donerat till insamlingen. Byns mark ägs av en arabisk affärsman som har förklarat att han vill sälja den till en kurd som i sin tur misstänks vilja köra bort de assyriska invånarna och bygga nya hus i byn.

Sedan frågan uppmärksammats har två lokala assyriska advokater tagit sig ann fallet pro bono och förhandlat med den arabiska markägaren. De lyckades med att sänka priset på marken från motsvarande runt 19 miljoner kronor till runt 14 miljoner. Shlama Foundation uppger i en nyhetsuppdatering att förhandlingarna fortsätter och att man nu undersöker möjligheten att skapa en avbetalningsplan. I praktiken skulle det innebära att byborna betalar av resterande del av summan genom avkastningen jordbruket inbringar årligen.

Shlama Foundation uppger att totalt har 552 personer har donerat motsvarande runt en halv miljon kronor sedan kampanjen annonserades. Organisationen tror att det hade varit möjligt att samla in betydligt mer om kampanjen hade fått större synlighet.