Alla nyexaminerade, studenter, arbetare eller före detta småföretagare med assyrisk bakgrund har nu en gyllene chans att se sig själva som en tillgång för världens bästa land. Istället för att ses som en börda i ett snart medelmåttigt land med enorma klasskillnader och med många problem att lösa. Ray Younan jämför Sverige med grannlandet Norge.

Aldrig tidigare har vi skådat ett land som dominerar världen fullständigt med nyckelfaktorer för framgång som ekonomi, jämställdhet, sysselsättning och utbildning. Den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt berömde detta land i sitt tal 1942, för dess kamp och vilja för frihet och demokrati genom att avsluta meningar med att säga ”Look to Norway”, se mot Norge.

Om vi vänder blickarna mot detta land och studerar vår granne, så är Norge världens bästa land alla kategorier och som har varit det i flera år i rad. Inte nog med det så är landet bland dem topp tre rikaste i världen. Om vi nu klassar konkurrenterna Luxemburg och Qatar till länder.  Man skulle kunna beskriva Norge i en analogi som guldmedaljören av kroppsbyggare tävlingen Mr Olympia med en arsenal av steroider som har knappats kommit till användning.

Den fredliga dragkampen som utkämpades under decennier mellan storebror Sverige och lillebror Norge är över sedan flera år tillbaka. Det går knappast att jämföra dessa länder längre, för att lillebror är idag verkligen megabror, med den största ekonomin i norden med sina knappa 5 miljoner invånare. Medan Sverige brottas och slits med sin statsskuld och med en regering som skuldsätter landet med miljarder kronor varje år för att hålla sina löften till de välbärgade, så har Norge motsvarande detta i bara oljeförmögenhet.

Arbetskraftinvandringen till Norge har sedan millenniumskiftet hamnat på rekordnivå och kan endast jämföras med 1800-talets Amerika. Upp till över 510 000 personer har beviljats uppehållstillstånd. Man räkna dock inte med den svenska och danska invandringen som motsvara ungefär 100 000 personer på grund av det nordiska samarbetet.  Trots denna otroliga statistik så har tillväxten saktat in något. Detta ligger nog inte bara finanskrisen bakom utan också bristen på kompetent arbetskraft enligt NAV som motsvarar Arbetsförmedlingen i Sverige.

Att satsa på en universitetsutbildning för endast den svenska arbetsmarknaden är att kasta pengarna i sjön. Diskrimineringen av högutbildade invandrare är så omfattande att det krävs skärpt lagstiftning för att komma åt problemet eller snarare en kvotering. Ghettos, bidragsberoende och kriminalitet ses som ”invandrarproblem” som snarare är attityder, diskriminering och fördomar mot invandrare. Öppenhet och ärlighet saknas i dessa viktiga frågor som kommer att kosta samhället de kommande åren miljarder kronor i åtgärder.

För alla nyexaminerade, studenter, arbetare eller före detta småföretagare med assyrisk bakgrund har nu en gyllene chans att se sig själva som en tillgång för världens bästa och rikaste land. Istället för en börda i ett snart medelmåttigt land med enorma klasskillnader och med många problem att lösa.

För den naturvetenskapliga och teknisk intresserade är Norge ett givet land där lönerna är hela 30 % högre och där den norska kronan utgör en köpkraft på nästan 20 % mer än den svenska kronan. Förutom detta erbjuds även cirka 10-15 % i skattereduktion under en fem års period som är i förhållande till lönekuvertet för den utländska arbetskraften.        

Så visst är gräset grönare på andra sidan!

Besök gärna sajten www.statsskuld.com

Ray Younan