Före detta irakiska ministern Pascale Warda gav, i veckan som gick, tillsammans med organisationen Iraq Sustainable Democracy Project en presskonferens för amerikanska journalister i Washington. På presskonferensen klargjordes den assyriska befolkningens utsatthet och att enda lösningen för att stoppa massflykten av Iraks kristna är att upprätta en självständig assyrisk provins.

“I dagens Irak är hoppet det enda vi har kvar”, sade den före detta irakiska ministern Pascale Warda, som själv är kristen assyrier. ”För de assyriska kristna dör detta hopp snabbt ut. Vårt folks utsatthet är något som världen inte kan ignorera och inte heller världens regeringar kan förneka”, fortsatte hon.

Warda syftade på den nyligen halshuggna syrisk-ortodoxa prästen, bortrövandet och dödandet av 13 kristna assyriska kvinnor bara för en vecka sedan som exempel på våld utsatt mot kristna som tvingar många irakiska troende att lämna landet. “Konsekvensen av denna situation är uppenbar”, sade Warda. ”Den kristna assyriska befolkningen, med alla dess benämningar, flyr landet”.

Michael Youash, projektledare för Iraq Sustainable Democracy Project, en expertgrupp baserad i Washington som arbetar med den besvärliga situationen för Iraks mest utsatta minoriteter, stödjer förslaget om en provins för minoriteter. Han tror att en provins kommer att hjälpa upprätthålla minoriteters åsikter i Irak som kommer att vara kapabla att tillföra en röst för kompromiss i debatterna om federalism, konstitutionen och andra omtvistade frågor.

Youash påpekade att befrielsen av Irak inte ämnade att driva ut den assyriska kristna befolkningen, men olyckligtvis blev det resultatet. Han citerade FN:s flyktingkommissariat, som rapporterar att 36 procent av flyktingarna är kristna. “Om detta fortsätter, kommer Irak att mer och mer likna andra länder i Mellanöstern som förlorade sin assyriska befolkning årtionden sedan”, är Wardas slutsatsen om detta. ”Irak behöver sina minoriteter för demokratin”.

Warda sade också att hon är aktiv i en grupp av irakier som försöker skapa en ”administrativ enhet” för minoriteter på Nineves slätter och specifika områden för minoriteter i de västra delarna av staden Dohuk. Diskussioner om provinser pågår fortfarande och sympatisörer tror att det troligtvis kommer vara den enda lösningen för att bevara Iraks assyriska befolkning.

Prästen Dr. Keith Roderick, Washingtons representant av Christian Solidarity International, citeras från hans nyligen publicerade artikel om månaden Ramadan och förföljelsen av icke-muslimer i Irak. “Hoppet om Iraks framtid finns inte i förföljelsen av etniska grupper och förstörelsen av minoriteters tro. Det måste finnas bland rättsinnade personers gärningar. Personer  som modigt har hängivit sig till kampen att skapa ett sannerligen pluralistisk multi-etniskt/religiöst samhälle i Irak”, var Rodericks slutsats.

[Text av Michelle Vu på Christian Post 20 oktober 2006. 
Översättning av Tomas Isik]