Benjamin Atas ifrågasätts för att ha bland annat tagit av sitt kors i samband med ett möte med en mullah.

Den skandalomsusade biskopen som har varit utpekad i en misshandel, skattesmitning och en falsk professorstitel från ett påhitte-universitet som tidigare fungerade som pizzeria har lyckats trassla till det för sig ännu en gång.

Den senaste skandalen utspelade sig när biskopen tog emot en muslimsk mullah på besök. På foton från mötet syns biskopen utan något kors runt halsen och på ett annat foto räcker han över en koran till mullan som gåva. Bilderna har skapat en storm bland assyrier som ifrågasätter varför biskopen inte bar sitt kors och varför han valde att ge mullan en koran istället för en bibel. Kritikerna menar att biskopen helt enkelt inte vågade stå upp för sin religion och dess symboler och uppträdde i enlighet med dhimmi-mentaliteten som föreskriver att kristna ska vara underställda muslimer.

Den tilltagande kritiken har tvingat biskopen att gå ut och försvara sitt agerande i en amatörmässig video publicerad på hans facebook-sida där han på västassyriska under flera minuter ömsom talar om tolerans och att älska sin nästa och ömsom dundrar mot media, idiotförklarar sina kyrkoanhängare och nedvärderar de som inte delar hans syn på folkgruppens historia. Han höjer sin ton och hytter med sitt finger i ilska mot media och kritiker ett flertal gånger i den klippta videon, gester som mer påminner om en maktfullkomlig despot än en hög företrädare för den kristna religionen och dess centrala princip om ödmjukhet.

Biskop Atas höjer sitt finger i en varnande gest i videon.

Biskopen uppträder synbart besvärad i videon över att människor kritiserar honom. Han försvarar det faktum att han inte bar sitt kors med att han helt enkelt glömde och koran-gåvan beskriver han som ett sätt att visa på tolerans och respekt för olika religioner.

Kritikerna menar att biskopens försvar inte håller. Hur kan man komma ihåg att förbereda en koran som gåva men inte ha på sig sitt kors? Och vad är logiken bakom att en biskop ger en muslimsk mullah en koran?

Benjamin Atas är biskop för det ena av Assyrisk-ortodoxa kyrkans stift i Sverige och har officiellt titeln patrialisk ställföreträdare.

Hujådå har tidigare sökt biskop Atas för en kommentar angående hans professorstitel från pizzerian Al-Basha i Danmark som marknadsförs som ett universitet.