Många av de invandrare som kommer till Sverige har både utbildning och arbetslivserfarenhet med sig, men saknar språklig kompetens och har svårt att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Nu satsar regeringen 15 miljoner kronor för att validera deras kunskaper och öka deras chanser att ta ett arbete baserat på deras kompetens.

Integrationsminister Nyamko Sabuni och finansminister Anders Borgs förslag om att effektivisera invandrares arbetsmarknadsetablering går hand i hand med progressiva utbildningsföretag som tillvaratar invandrares kompetens för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

För ett snabbare arbetsmarknadsinträde erbjuder Arbetsförmedlingen ett flertal arbetsmarknadspolitiska program, varav ett är yrkeskompetensbedömning. Syftet med programmet är att identifiera, bekräfta samt intyga kunskaper, kompetens och färdigheter.

Competens Utbildning AB är ett av de privata utbildningsföretag som levererar insatsen som Arbetsförmedlingen utformat tillsammans med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO SACO och Valideringsdelegationen.

– Yrkeskompetensbedömning är en ingång till svenskt arbetsliv. Genom att få ut deltagarna på arbetsplatser och samtidigt erbjuda stöd och handledning till de som har begränsad kunskap om vårt samhälle och våra normer, ökar chanserna till jobb, säger Magnus Helsing som tidigare arbetat som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen, men som idag arbetar som coach på Competens.

I budgetpropositionens offensiva satsning på integrationsåtgärder föreslås att 15 miljoner kronor avsätts för validering under 2009-2010, och i samband med att Arbetsförmedlingen upphandlar insatsen har utbildningsföretag möjlighet att proaktivt arbeta för en effektiv integration.