Enligt ett beslut av utbildningsministern ska Irak etablera lärocenter för att öka antalet assyrier som får möjlighet att lära sig sitt modersmål.

Det irakiska utbildningsministeriet tillkännagav nyligen i ett beslut att assyrier ska få ökade möjligheter att öppna språkskolor för att öka antalet assyrier som får möjlighet att lära sig sitt modersmål. Enligt beslutet ska språkskolorna etableras i områden där de assyriska kyrkorna finns i landet. 

Det assyriska språket är erkänt i Irak som ett minoritetsspråk och i de norra delarna av landet finns ett tiotal skolor med undervisning på assyriska. Assyriska organisationer har under flera års tid arbetat för att etablera ett universitet på Nineveslätten med assyrisk inriktning. Hittills har utbildningsministeriet endast gett tillstånd för begränsad undervisning på universitetsnivå på Nineveslätten och då under Mosuluniversitets översyn.

Det är okänt om beslutet om språkskolorna blir av då politiska beslut sällan implenteras i Irak, speciellt när det handlar om rättigheter för minoriteter. Landet genomgår just nu en ökande våldsspiral med dagliga bombningar och strider mellan stat och islamistiska rebeller.