Irakiska parlamentets talman sa under sitt besök i Bryssel att parlamentet inte fått en officiell förfrågan om Nineveslättens politiska status.
– Lögner, säger nu de enade assyriska partierna i Irak.

Den 12 juli välkomnades Uthama Al Nujaifi till Bryssel för möten med EU parlamentets utrikesutskott. Al Nujaifi är sunnit från Mosul och leder tillsammans med sin bror det sunnitiska partiet Al Hadba som har majoriteten av platserna i Nineveprovinsens fullmäktige. Al Nujaifi besökte dock Bryssel i egenskap av talman för irakiska parlamentet. Under frågestunden fick han frågor om minoriteternas situation.

 ”Varken jag eller irakiska parlamentet har fått en officiell förfrågan om etableringen av Nineveslätten som ett eget administrativt område. Vi har bara hört om det i olika medier”, svarade Al Nujaifi på en direkt fråga om Nineveslättens politiska status.Han fortsatte sitt svar med att säga att han är emot en sådan lösning och att det behövs mer säkerhet för minoriteterna istället. 

Några dagar efter Al Nujaifis uttalande utfärdade den assyriska koalitionen i Irak ett svar där man motbevisar Al Nujaifi i detalj med konkreta uppgifter om de officiella förfrågningar som koalitionen framfört till det irakiska parlamentet. I förfrågningarna har den assyriska koalitionen som samlar samtliga assyriska grupper i landet krävt att Nineveslätten ombildas till en egen provins med lokalt självstyre i enlighet med iraks konstitution.

Den högrankade politikerns utspel har nu avslöjats i irakisk media och i Bryssel med hjälp av lobby-organet Assyria Council of Europe.