Julkampanjen till förmån för assyrierna i Syrien drog in cirka 100 000 tusen kronor.


Assyriska Riksförbundet drog tillsammans med Assyriska Ungdomsförbundet och Kvinnoförbundet igång en insamling under julen till förmån för assyrierna i Syrien. Kampanjen pågick från den första till sista december och spreds på organisationernas hemsidor, på facebook och genom brev till medlemsföreningarna. 

Av de totalt 104 689 kronor som samlats in har femtio tusen kronor skänkts av Ungdomsförbundet och fem tusen kronor skänkts av Riksförbundet. 

– Det ligger under våra förväntningar. Samtidigt var det en kort kampanj som endast drevs via internet, så man ska kanske inte vara helt missnöjd ändå, kommenterar Afram Yakoub, ordförande för Riksförbundet. 

Pengarna kommer nu att fördelas mellan biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser, Assyriska hjälpfonden och kommittén för assyrierna i Khabur. Insamlingen kommer att gå till förnödenheter till assyriska familjer inne i Syrien, främst i Qamishli-området och i de assyriska byarna utmed Khabur-floden.