Alltmer tyder nu på att den islamistiska terrororganisationen IS kommer att drivas ut från Mosul och Nineveslätten i år. Signaler från irakiska staten gör även gällande att Nineveslätten kommer att bli en egen provins.

Efter en seg start med mediokra resultat har den irakiska armén numera radat upp framgångar i kampen mot Islamiska staten. Den senaste staden att befrias från terrorgruppens grepp är Falluja. Staden rensades på mindre än en månad. Befälhavare och soldater på marken vittnar om förvirring och demoralisering bland Islamiska statens terrorister som alltmer ger upp eller försöker fly.

Mer och bättre vapen, ökad stridserfarenhet och ett större flygvapen tros bidra till att den irakiska armén lyckas allt bättre mot terrorgruppen.

Nästa mål för irakiska armén är nu Mosul då alla andra större städer är återtagna. Tvåmiljonersstaden är den största som IS kontrollerar vilket betyder att kampen om Mosul kan bli utdragen och väldigt blodig. Hur kampen utspelar sig beror till stor del på hur IS väljer att agera. I Falluja valde gruppen att inte satsa på gatustrider men om det blir gatustrider i Mosul kommer uppgiften att bli väldigt svår för den irakiska armén.

Att offensiven för att återta Mosul äntligen blir av står dock bortom allt tvivel. Offensiven kan inledas redan inom några veckor. Kampen om Mosul berör Nineveslätten i väldigt hög grad. Den geografiska närheten gör ett återtagande av Nineveslätten omöjligt utan att först återta Mosul.

Redan nu har irakiska företrädare talat om bildandet av tre nya provinser efter Mosuls befrielse. Abdelkarim Kilani, rådgivare åt Ninevehprovinsens guvernör citeras bland annat på ankawa.com om planerna. En ny provins i Sinjar-området, en i Tal-Afar och en i Nineveslätten är vad som diskuteras enligt Kilani. Planen liknar i mångt och mycket det beslut som dåvarande irakiska regeringen fattade i januari 2014 och som skulle innebära bildandet av nya provinser. IS:s framgångar under sommaren 2014 hindrade implementeringen den gången. Nedanstående karta påstås visa omfattningen av Nineveslättsprovinsen.

Syftet med att skära ut delar av den stora Nineveh-provinsen för nya provinser har att göra med att stärka minoriteter som assyrier och yazidier och bygga spärrar mot kurdisk och sunni-arabisk expansionism.

Om befrielsen av Mosul går bra och den irakiska regeringen gör slag av saken att bilda nya provinser kan assyrierna snart finna sig i ett mycket bättre läge. Assyrierna utgör den största folkgruppen på Nineveslätten och skulle därmed få stort inflytande i en framtida provins på Nineveslätten.